Határidők és tudnivalók

2019. november 15.: felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben)

2019. november 20.: hitelesítés határideje: ügyfélkapun keresztül vagy a kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap postára adásával

2019. december 14-től: E-felvételi ügyintézési időszaka: online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, pontszámokról

2019. december 26-i: a jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése

2020. január 3-ig: hiánypótlási felszólítás megküldése

2020. január 9.: a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, új adatok rögzítésének, továbbá az egyszeri sorrendmódosítás határideje

2020. január 23.: ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

2020. január 25-ig: besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése

2020. február 1-ig: felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik a felvételt nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailben)

a döntés közlésétől számított 15 napon belül: jogorvoslati kérelem (keresetlevél) benyújtásának határideje

 

További információk a felvi.hu weboldalon érhetők el.

 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem képzéseivel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéseivel a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztály munkatársaihoz fordulhat.

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: hszo.kvik@uni-bge.hu, vagy telefonon
Külkereskedelmi Kar: hszo.kkk@uni-bge.hu, vagy telefonon
Pénzügyi és Számviteli Kar: hszo.pszk@uni-bge.hu, vagy telefonon
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg: hszo.gkz@uni-bge.hu, vagy telefonon