Fontos tudnivalók

Fontos dátumok:

2018. február 15.: felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő

2018. február 20.: hitelesítés határideje: Ügyfélkapun keresztül vagy a kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap postára adásával

2018. április 18-tól: E-felvételi ügyintézés időszaka: online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, pontszámokról

2018. június 11.: a jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése

2018. június 27-ig: hiánypótlási felszólítás megküldése

2018. július 11.: a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje

2018. július 25.: ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

2018. augusztus 5-ig: besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése

2018. augusztus 8-ig: felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik a felvételt nyert jelentkezőknek postai úton vagy e-mailben)

a közléstől számított 30 nap: jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje

 

Mikor hirdetik ki a ponthatárokat?

A ponthatárok és a felvételi eredmények kihirdetésének várható időpontja 2018. július 25.

  

Mit kell tudni a pontszámításról?

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot:

  • alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
  • felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
  • mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

 

A szakirányú továbbképzési szakokra felvételi vizsga nincs. A jelentkezés online módon történik a Felnőttképzési Főosztály honlapján.

 

A felvételi eljárás részletes szabályairól és a pontos határidőkről a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.

A Budapesti Gazdasági Egyetem képzéseivel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéseivel a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztály munkatársaihoz fordulhat.

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: hszo.kvik@uni-bge.hu, vagy telefonon
Külkereskedelmi Kar: hszo.kkk@uni-bge.hu, vagy telefonon
Pénzügyi és Számviteli Kar: hszo.pszk@uni-bge.hu, vagy telefonon
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg: hszo.gkz@uni-bge.hu, vagy telefonon